Humanistisk erhvervsforskning – Københavns Universitet

Humanistisk viden kan styrke din virksomheds innovationspotentiale og vækst

Med afsæt i din virksomheds forretningsinteresser undersøger vores forskere problemstillinger, der kan generere ny viden af strategisk betydning for udvikling af services og produkter i din virksomhed.

Hvad tilbyder vi virksomheder?

Et samarbejde med Det Humanistiske Fakultet er en mulighed for at tilføre din virksomhed et nyt perspektiv på jeres arbejde med innovation. Det er en chance for at sætte videnskabeligt fokus på f.eks. bruger- og kundeadfærd eller markedsmuligheder.

Et andet eksempel kunne være innovationspotentialer eller at opdyrke nye områder, hvor præcis viden om kundens kultur, relationer, sprog og behov kan styrke virksomhedens konkurrenceevne.

Hvordan bidrager virksomheder til forskning?

Forskningen vil typisk tage udgangspunkt i din virksomheds data og know-how, som forskningsmiljøet ikke ellers vil have adgang til. På denne baggrund kan ny viden genereres, og det bliver muligt at videreudvikle på tidligere forskningsresultater, som vil have direkte relevans for virksomhedens forretningsområde.

Hvordan kan et samarbejde se ud?

Et forskningsprojekt har ikke nogen fast form. Formatet udformes i samarbejde mellem din virksomhed og Det Humanistiske Fakultet. Et forskningsprojekt kan involvere alt fra én til et større antal forskere, afhængigt af projektets omfang, ligesom det enten kan fuldfinansieres af virksomheden eller samfinansieres. Vi kan også i fællesskab søge ekstern finansiering, hvilket vi har professionelle rådgivere til at understøtte. Således kan projektforløbene have karakter af små 3-6 måneders forløb eller længerevarende projekter, der kan vare op til flere år.

Ligeledes er der også mulighed for at indgå i et projektsamarbejde med studerende. Bliv et led i universitetets undervisningsforløb i form af en specifik case, hvor studerende i løbet af et semester vil komme med et bud på en løsning på en given problemstilling i din virksomhed. De studerende vejledes af en forsker, og den studerende har således adgang til den nyeste forskning på området. Din virksomhed kan også få tilkoblet studerende i et praktikforløb eller indgå et speciale-samarbejde.

Arrangementer

Arrangement d. 26/03 2019

Hvad vil det sige at være byboer i det 21. århundrede?

Den 26. marts 2019 kl. 8.30-10, vil du kunne møde Mark Vacher, der forsker i byers kulturelle, sociale og politiske liv, og Rasmus Christian Elling, der forsker i transformationer af byrum. Der er desuden mulighed for rundvisning på Søndre Campus efterfølgende.

Arrangement d. 05/10 2018

Humanistisk Erhvervsforsker: Sådan kommer du i gang!

Humanistisk Erhvervsforskning afholdte et arrangement med fokus på, hvordan der kan skabes erhvervssamarbejder mellem virksomheder og forskere fra Det Humanistiske Fakultet

Seneste nyt

26/02 2019

Tetris og KU-studerende samarbejder om nyt boligfælleskab for ældre

Ejendomsudvikleren Tetris A/S har søsat projektet Voksenplus, som skal blive et nyt bæredygtigt boligfællesskab for ældre. For at sikre fællesskabet blandt beboerne, har Tetris A/S indledt et samarbejde med etnologistuderende fra humaniora.

Nyhed 15/01 2019

Hvordan forandres bad og toiletbesøg, når kroppen svækkes?

Projektet under ledelse af Mikka Nielsen vil undersøge, hvordan det at gå i bad og gå på toilettet forandrer sig, når kroppen svækkes – med et særligt fokus på erfaringer og sansninger.

Nyhed 24/08 2018

Humanistisk erhvervsforskning: Hvorfor og hvordan?

Fredag d. 17. august var der startkonference for projektet, hvor forskere fra humaniora og folk fra erhvervslivet drøftede erfaringer og muligheder for at skabe samarbejde mellem forskning og erhvervsliv.

Nyhed 15/01 2019

Gør ansvarlighed på nettet til en konkurrencefordel

Data har betydning for virksomheder, hvis forretningsudvikling er bundet op på at kende kundernes adfærdsmønstre. Men mange virksomheder finder det svært at arbejde med personalisering af data med den nye GDPR-lovgivning. Derfor indleder Det Humanistiske Fakultet et forskningssamarbejde med konsulentbureauet KL.7

Nyhed 15/01 2019

Vil fremtidens brandkatastrofe være anderledes end i dag?

Den måde vi går til katastrofer på i dag, vil ikke være den samme om 20 år. Katastrofer vil sandsynligvis i fremtiden ændre karakter pga. f.eks. klimaforandringer. Viking A/S og Det Humanistiske Fakultet har derfor indledt et forskningssamarbejde med det formål at kunne tilpasse brandbekæmpelsesudstyr til fremtiden.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få nyt om humanistisk erhvervsforskning i din indbakke. 


E-mail:


Jeg giver samtykke til, at Københavns Universitet må kontakte mig via dette nyhedsbrev. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. Klik her for at læse mere info om KU's privatlivspolitik.

Projektteam bag HumanImpact