Humanistisk erhvervsforskning: hvorfor og hvordan?   

I en verden i hastig og gennemgribende teknologisk, klimatisk og social forandring retter store samfundsudfordringer sig mod mennesket, der kræver omtanke, etik og analyse. Humanistisk forskning er i den grad betydningsfuld, fordi der er masser af dilemmaer, der skal løses med kritisk refleksion, kreativitet og helt ny viden om menneskelige sammenhænge, kulturer og medievaner.

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet prioriterer samarbejdet med erhvervslivet højt, fordi det er vigtigt at forskningen er i konstant dialog med omverdenen. Dialogen mellem forskning og erhvervsliv er fundamental, hvis forskningen skal være erhvervsrelevant, og hvis virksomheder skal sikre sig den nødvendige viden til at understøtte innovation og forretningsudvikling.

HumanImpact

HumanImpact er et forskningsprojekt, der skal knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder for at skabe ny viden om virksomhedernes kunder og styrke virksomheders innovationsprocesser. Projektets kerne udgøres af tre humanistiske erhvervsforskere, hvis opgave er at gennemføre kortere forskningsforløb med forskellige virksomheder. Med afsæt i virksomhedens interesser undersøger vi problemstillinger, der har strategisk betydning for udvikling af services og produkter. Projektet støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner og udføres i et samarbejde bestående af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion.

Forskning til morgenmad

Forskning til morgenmad

Forskning til morgenmad er et eventkoncept, som har til formål at skabe relationer mellem danske virksomheder og forskere. Arbejdet med events bidrager til at styrke fakultetets position og viser konkret, hvordan Det Humanistiske Fakultet arbejder med forskning, der har relevans for erhvervslivet.

Formatet er simpelt. Københavns Universitet inviterer hver måned virksomheder til morgenmad på Søndre Campus, hvor vi for hver gang præsenterer ny forskning. Deltagelse i arrangementet er gratis og arrangementet varer 1½ time kl. 8.30-10.00.  Arrangementerne bliver afholdt som en del af forskningsprojektet HumanImpact.

Meld dig ind i vores LinkedIn-gruppe Forskning til morgenmad, hvor du kan du følge med i vores aktiviteter og deltage i debatten om humanistisk forskning i erhvervslivet.

Tidligere events fra Forskning til morgenmad

Cases

Her ses forskellige eksempler på, hvordan forskerne på det humanistiske fakultet samarbejder med erhvervslivet.

Projektteam bag HumanImpact

Prodekan
Julie Sommerlund
Det Humanistiske Fakultet
sommerlund@hum.ku.dk
51 70 01 36
Professor
Maja Horst
Institut for Medier,
Erkendelse og Formidling
horst@hum.ku.dk

Erhvervsforsker
Tværkulturelle studier
Lise Tjørring
Institut for Tværkulturelle
og Regionale Studier
tjorring@hum.ku.dk

Erhvervsforsker
Sundhed og velfærd
Mikka Nielsen
Saxo-Instituttet
mikka.nielsen@hum.ku.dk

Erhvervsforsker
Digitale medier og kommunikation
Martina Skrubbeltrang
Mahnke
Institut for Medier,
Erkendelse og Formidling
Mahnke@hum.ku.dk

Specialkonsulent
Marie Roloff Groth
Afdeling for Strategi
og Forskningsstøtte
marie.Roloff@hum.ku.dk

Datamanagement
Vibeke Kühn Svenningsen
Afdeling for Strategi
og Forskningsstøtte
vibeke.svenningsen@hum.ku.dk