Humanistisk erhvervsforskning

Dialogen mellem forskning og erhvervsliv er fundamental, hvis forskningen skal være erhvervsrelevant, og hvis virksomheder skal sikre sig den nødvendige viden om eksempelvis deres kunder og brugere til at understøtte innovation og forretningsudvikling. Med afsæt i virksomhedens interesser undersøger vi problemstillinger, der har strategisk betydning for udvikling af services og produkter.

Projekt HumanImpact

HumanImpact er et forskningsprojekt, der skal knytte humanistiske forskere tæt sammen med danske virksomheder for at skabe ny viden. Projektets kerne udgøres af tre humanistiske erhvervsforskere, hvis opgave er at gennemføre kortere forskningsforløb med forskellige virksomheder. Projektet støttes af Industriens Fond med otte millioner kroner og udføres i et samarbejde bestående af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion.

Læs mere om HumanImapact

Forskning til morgenmad

Københavns Universitet inviterer hver måned virksomheder til morgenmad på Søndre Campus, hvor vi for hver gang præsenterer ny forskning. Arrangementerne bliver afholdt som en del af forskningsprojektet HumanImpact. Formålet er at skabe relationer mellem danske virksomheder og forskere.

Deltagelse i arrangementet er gratis og arrangementet varer 1½ time fra kl. 8.30-10.00. 

Meld dig ind i vores LinkedIn-gruppe Forskning til morgenmad, hvor du kan du følge med i vores aktiviteter og deltage i debatten om humanistisk forskning i erhvervslivet.

Tidligere events fra Forskning til morgenmad

Cases